Skip to main content

Lidmans Måleri AB går in i en ny fas!

Vid årsskiftet 2017 – 2018 lämnar Mats Blomberg och Thomas Engberg över ägandet och ansvaret för Lidmans Måleri till nya ägare. De har sedan två år tillbaks succesivt gått in i äganderollen och kommer nu driva företaget framåt för alla anställda och kunders bästa.

Vi vill härmed tacka alla våra kunder för allt gott samarbete vi haft under många år. Vi kommer att finnas kvar i företaget en tid för att hjälpa till med en del praktiska saker.

Vi önskar de nya ägarna lycka till i framtiden!

Hälsningar
Mats Blomberg & Thomas Engberg

Vår affärsidé innefattar att:

  • hålla en hög kvalitet på utförda målningsarbeten.
  • göra våra kunder nöjda.
  • erbjuda en bra arbetsmiljö för vår personal.
  • minska miljöpåverkan på den yttre miljön.

Utbildning och erfarenhet

Samtliga målare i företaget har genomgått ordinarie målarutbildning samt har flerårig erfarenhet inom yrket. Vidareutbildning i olika tekniker bedrivs fortlöpande och personalen utbildas även i kvalitetssäkring och miljöledning.

Vi bedriver ett medvetet hälsovårdsarbete på företaget och har avtal med Specialisthälsan för företagshälsovård.

Stort miljötänk

Vi värnar om miljön, nyligen ställde vi om alla våra servicebilar till förnybart fossilfritt hvo bränsle.

Hög kvalitè

Med lång tradition och stor kunskap strävar vi efter att ständigt hålla högsta kvalité.

Ärlighet

Vi ser ärlighet som en sund och hållbar förutsättning för goda och långsiktiga relationer.