Skip to main content

Våra måleritjänster

Vi åtar oss såväl små som stora uppdrag och har både företag och privatpersoner som kunder!

Vi på Lidmans Måleri har nära kontakt med flera underentreprenörer inom områden såsom bygg, golv och el. Vid mindre ombyggnationer kan vi erbjuda flera tjänster inom dessa områden

Nyproduktion

Vi på Lidmans Måleri utför nyproduktion och nymålning av fastigheter, lokaler, villor och lägenheter.

Ombyggnad

Vi på Lidmans Måleri utför om- och tillbyggnad, lokalanpassning, ommålning och lägenhetsrenovering

Fönstermålning & renovering

Vi på Lidmans Måleri utför utvändig målning av fönster samt fönsterrenoveringar.

Fasadmålning, även plåtfasader

Vi på Lidmans Måleri utför utvändig målning på olika typer av fasader, även plåtfasader.

Tapetsering

Vi på Lidmans Måleri utför både små och stora uppdrag inom tapetsering i Linköping med omnejd.

Våtrumsmålning

Vi på Lidmans Måleri är certifierade på våtrumsmålning av väggar och tak.

Sprutlackering av möbler och luckor

Vi på Lidmans Måleri utför sprutlackering av möbler och luckor.

Trapphusmålning

Vi på Lidmans Måleri utför målning och färgsättning av trapphus samt allmänna utrymmen.